Με εφαρμογή των συστημάτων "πληρώνω όσο πετάω" σε επίπεδο δήμων, είναι το μόνο μακροπρόθεσμα βιώσιμο, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δίκαιο σύστημα.

Συμφωνώ με όσα γράφεις Κυριάκο!
Ένα τέτοιο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων που θέλει τους πολίτες πρωταγωνιστές και δίνει ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα σε όλους τους παραγωγούς αποβλήτων να μειώσουν τα απόβλητα τους, με εφαρμογή  των συστημάτων "πληρώνω όσο πετάω" σε επίπεδο δήμων, είναι το μόνο μακροπρόθεσμα βιώσιμο, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δίκαιο σύστημα. Όλοι οι παραγωγοί αποβλήτων (νοικοκυριά, επιχειρήσεις) πρέπει να χρεώνονται από το δήμο τους ανάλογα με τα απορρίμματα που παράγουν (όπως χρεωνόμαστε σήμερα για το νερό, και το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουμε), ενώ συγχρόνως με προγράμματα ανακύκλωσης με εκτεταμένη διαλογή στην πηγή θα έχουμε μέγιστη ανάκτηση χρήσιμων υλικών. Είναι ευθύνη της κεντρικής διοίκησης (ΥΠΕΚΑ) να θεσμοθετήσει τα συστήματα PAYT σε επίπεδο δήμων, ενώ έγινε ένα πρώτο καλό βήμα με την χρέωση των δήμων ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων που στέλνουν σε ΧΥΤΑ. Αν εφαρμοστούν στρατηγικές Πρόληψης (με σωστή κοστολόγηση της χρήσης πολύτιμων φυσικών πόρων/ενέργειας και αποφυγή χρήσης επικίνδυνων ουσιών), στην βάση της ανάλυσης κύκλου ζωής των προϊόντων, και επαναχρησιμοποίησης προϊόντων (προϊόντα από δεύτερο χέρι), μπορούμε να πετύχουμε το ζητούμενο. Δηλαδή να μειωθεί η ποσότητα και επικινδυνότητα των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ΧΥΤ κατά τουλάχιστον 80% έως το 2020.
Όπως θα είδες Κυριάκο αυτό που περιγράφω σε σχέση με τις συσκευασίες, είναι ένα σύστημα ανακύκλωσης που περιλαμβάνει συνδυασμό των μπλε κάδων (με ουσιαστική όμως ενημέρωση και συμμετοχή του πολίτη, για σωστή ανακύκλωση), μαζί με πρόγραμμα εκτεταμένης διαλογής στην πηγή, όπου ο κάθε πολίτης μεταφέρει τα προ διαλεγμένα ανακυκλώσιμα υλικά στα κεντρικά δημοτικά σημεία ανακύκλωσης (σημεία όπου υπάρχουν χωριστοί κάδοι για κάθε ανακυκλώσιμο υλικό). Έτσι καλύπτουμε το σύνολο του πληθυσμού με τους μπλε κάδους, ενώ συγχρόνως εκπαιδεύουμε τον πολίτη σε καλύτερη διαλογή στην πηγή.
Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας, η κεντρική διοίκηση, η τοπική/περιφερειακή αυτοδιοίκηση, οι πολίτες για να αλλάξουμε το σημερινό απαράδεκτο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων στην χώρα μας, μπορούμε να τα καταφέρουμε!
Επαναλαμβάνω την πρόταση μου για ΑΜΕΣΗ διοργάνωση ημερίδων/δημόσιου διαλόγου (από το ΥΠΕΚΑ) με θέμα την διαχείριση απορριμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο.
Καλές γιορτές σε όλους/ες
Μαρία Βιτωράκη

No comments:

Post a Comment

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε χρειάζεται. Γράψτε την γνώμη σου. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σου.