ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ- ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ....παράδειγμα προς μίμηση...

Το ίδιο μπορεί να γίνει και στον Δήμο Μαραθώνα, αρκεί ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να βάλλουν και προβάλλουν την υλοποίηση της Ανακύκλωσης σαν 1η Προτεραιότητα για τον τόπο, μακρυά από πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες.


Το 2010 ο Δήμος Ελευσίνας  συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ρεύματα:

No comments:

Post a Comment

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε χρειάζεται. Γράψτε την γνώμη σου. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σου.