Τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης στην Ελευσίνα για το 2010 και οι στόχοι για το 2011.Κάθε φέτος και καλύτερα!

Το 2010 ο Δήμος Ελευσίνας  συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ρεύματα:
1-Βιοαποδομήσιμα: συλλέγονται στους πράσινους κάδους και μέσω μεταφόρτωσης οδεύουν στον ΧΥΤΑ. Τμήμα των βιοαποδομησίμων λιπασματοποιούνται με τη συσκευή eco-pod μαζί με πράσινα απόβλητα είτε με οικιακή λιπασματοποίηση.
2-Συσκευασίες: συλλέγονται σε μπλε κάδους και οδεύουν προς ανακύκλωση στο ΚΔΑΥ Ελευσίνας
3-Ογκώδη οικιακά: συλλέγονται σε μεταλλικά skippers των 7 κμ και αφού τεμαχιστούν στο δημοτικό ΚΔΑΥ για να μειωθεί ο όγκος τους οδεύουν στο ΧΥΤΑ
4-Μπάζα (ΑΕΚΚ-απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων): συλλέγονται προαιρετικά για να μην αποτίθενται αυθαίρετα και οδεύουν προς αναπλάσεις (ΧΥΤΑ)
5-Ειδικά ανακυκλώσιμα απόβλητα. (απόβλητα λιπαντικών ελαίων, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά, ελαστικά, ΟΤΚΖ κλπ): παραδίδονται στα εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης.

Τα βιοαποδομήσιμα (πράσινοι κάδοι) και οι συσκευασίες (μπλε κάδοι) αποτελούν τα ημερήσια ρεύματα των αστικών στερεών αποβλήτων (Ημερήσια ΑΣΑ).

Συνολικά το 2010 παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες μεταβολές σε σχέση με το 2009.
  • Η ποσότητα των ημερήσιων ΑΣΑ μειώθηκε κατά -10%.
  • Η ποσότητα των συσκευασιών που ανακυκλώθηκε αυξήθηκε κατά +9% και το ποσοστό ανακύκλωσης, ως ποσοστό των ημερήσιων ΑΣΑ, αυξήθηκε σε 23% από 19% το 2009.
  • Η ποσότητα των βιοαποδομήσιμων μειώθηκε κατά -15%.
  • Η ποσότητα του συνόλου των  ΑΣΑ, αλλά και των 4 βασικών ρευμάτων (βιοαποδομήσιμα, συσκευασίες, ογκώδη, μπάζα-ΑΕΚΚ) μειώθηκαν κατά -18%.
  • Το ποσοστό ανακύκλωσης του συνόλου των ΑΣΑ ανήλθε σε 30%.
Συνολικά διαχειρίστηκαν 18.770 τόνοι κάθε είδους αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) (έναντι 22.881 τόννοι το 2009, μείωση κατά 18%) και ανακυκλώθηκε ποσοστό 30% του συνόλου των ΑΣΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΣΑ  ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΟ 2010 σε τόνους/ έτος

ΧΥΤΑΑΝΑΚΥΚΛ
ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ9.518

Οικιακή Λιπασματοποίηση
400450 κάδοι λιπασματοποίησης
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
2.868ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ/ΕΕΑΑ
ΧΑΡΤΟΝΙ
12ΔΗΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
18ΔΗΜΟΣ
ΚΛΑΔΙΑ
170Δημοτικό ΚΔΑΥ /Λιπασματοποίηση
ΟΓΚΩΔΗ3.478
Δημοτικό ΚΔΑΥ/XYTA
ΑΕΚΚ (ΜΠΑΖΑ-ΑΔΡΑΝΗ)
2.236Δημοτικό ΚΔΑΥ/Ανάπλαση Λατομείου/ΧΥΤΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ*
70ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

13.0665.704
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ        30%
*ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά36,32ΤονοιΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ A.E.
Λυχνίες300kg.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ A.E.
Μπαταρίες140KgΑΦΗΣ
Μπαταρίες δημοτ.οχημάτων547kgΣΥΔΕΣΥΣ
Δημοτικά Ορυκτέλαια-ΑΛΕ500LitΕΛΤΕΠΕ-ΚΕΠΕΔ
Εγκατ.Οχήματα (ΟΤΚΖ)28Τεμ.ΕΔΟΕ
Ελαστικά0ΤεμECOELASTIKA
Μελάνια εκτυπωτών230Τεμ.RECYCLINK

Ο Δήμος Ελευσίνας προωθεί την ανακύκλωση και λιπασματοποίηση, έχει συμβληθεί με όλα τα συστήματα ανακύκλωσης, ενώ προσέφερε έκταση στην ΕΕΑΑ για τη δημιουργία σύγχρονου ΚΔΑΥ συσκευασιών που εξυπηρετεί Δήμους της Δυτικής Αττικής και Δυτικής Αθήνας.
Η Ελευσίνα αντί να επιβραβεύεται για τις δράσεις αυτές στην πράξη τιμωρείται, αφού πληρώνει στον ΕΣΔΚΝΑ 66 €/τόνο, ενώ ο μέσος όρος των λοιπών Δήμων πληρώνει 40 €/τόνο, ενώ άλλοι Δήμοι δεν πληρώνουν. Παράλληλα τα οχήματα του Δήμου Ελευσίνας δεν εξυπηρετούνται στον ΧΥΤΑ με αποτέλεσμα ο μεγάλος χρόνος αναμονής να μεγαλώνει υπέρογκα το κόστος μεταφοράς.
Θεωρούμε ότι θα εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος 3854/2010 του ΥΠΕΚΑ, με τον οποίο καθιερώνεται υποχρεωτικά η πληρωμή των ΟΤΑ στους ΦΟΔΣΑ με βάση την ποσότητα και όχι τα τακτικά έσοδα.
 Από Δελτίο Τύπου του Δήμου Ελευσίνας

Πηγή

No comments:

Post a Comment

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε χρειάζεται. Γράψτε την γνώμη σου. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σου.