11 December 2007

Εκστρατεία για την Οικιακή Κομποστοποίηση

Μπορούμε όλοι μαζί!!!

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών με θέμα την Οικιακή Κομποστοποίηση. Η εκστρατεία αυτή εντάσσεται στη γενικότερη δράση της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, που σκοπός της είναι η προώθηση μεθόδων βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων.

Τι είναι η Οικιακή Κομποστοποίηση;


Κομποστοποίηση είναι η φυσική διαδικασία κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα (φρούτα, λαχανικά, φύλλα, κλαδέματα κ.α.) μετατρέπονται σε ένα πλούσιο οργανικό μίγμα που λειτουργεί ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει πολύ εύκολα στον κήπο με τη χρήση ενός απλού κάδου κομποστοποίησης. Μέσα στον κάδο συγκεντρώνουμε τα οργανικά και αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Τα οργανικά οικιακά απόβλητα αποτελούν περίπου το 40-60% του συνόλου των αποβλήτων που παράγουμε στο σπίτι μας. Από αυτά το 70% περίπου είναι κομποστοποιήσιμα. Αυτό σημαίνει ότι κάνοντας κομποστοποίηση μπορούμε να μειώσουμε το σύνολο των οικιακών αποβλήτων μας κατά 35% περίπου.


Γιατί να κάνουμε κομποστοποίηση;


Κάνοντας κομποστοποίηση μειώνουμε τα σκουπίδια που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ. Αυτό έχει πολλαπλά οφέλη:

* Μειώνονται οι συνολικές ποσότητες αποβλήτων που στέλνει ο Δήμος μας στο ΧΥΤΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των δημοτικών τελών που πληρώνουμε, αν συνδυαστεί με αλλαγή της πολιτικής χρέωσης των Δήμων για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Προς το παρόν η χρέωση των Δήμων γίνεται ανάλογα με τον πληθυσμό τους, ενώ θα έπρεπε να γίνεται ανάλογα με τις ποσότητες αποβλήτων που στέλνουν για υγειονομική ταφή.

* Επιμηκύνεται σημαντικά ο χρόνος ζωής των ΧΥΤΑ, αφού έτσι δέχονται πολύ λιγότερα απόβλητα. Είναι γνωστά τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν πρόκειται να κατασκευασθεί ένας ΧΥΤΑ. Αν δεν βοηθήσουμε όλοι ενεργά στη μείωση των αποβλήτων, θα χρειάζεται να κατασκευάζονται όλο και περισσότεροι ΧΥΤΑ. Οι ρυθμοί παραγωγής αποβλήτων αυξάνονται συνεχώς και οι ΧΥΤΑ γεμίζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αρκεί να αναφέρουμε ότι οι ποσότητες αποβλήτων το 1995 σε πανελλήνιο επίπεδο ήταν περίπου 3,5 εκ. τόνους, ενώ το 2004 προσεγγίζαν τους 5 εκ. τόνους.

* Προστατεύουμε τον πλανήτη από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα οργανικά απόβλητα στους ΧΥΤΑ θάβονται και αποικοδομούνται κάτω από συνθήκες έλλειψης οξυγόνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων μεθανίου (CH4), μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και σε λιγότερες ποσότητες υδρόθειο (H2S) κ.α.. Τα αέρια αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και συνεπώς για την αλλαγή του κλίματος στη Γη, με τις γνωστές για όλους καταστρεπτικές συνέπειες.

* Ένα άλλο πρόβλημα στο οποίο δίνει λύση η κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων είναι η ερημοποίηση των εδαφών. Η εντατικοποίηση της καλλιέργειας της γης, σε συνδυασμό με την καταστροφή των δασών από πυρκαγιές και την εμπορική υπερεκμετάλλευσή τους, έχουν κάνει τα εδάφη πολύ φτωχά σε οργανική ύλη. Η διάβρωσή τους είναι το επόμενο βήμα πριν την τελική ερημοποίηση. Η «λύση» για τη συνέχιση της καλλιέργειας της γης είναι η υπερβολική χρήση λιπασμάτων που έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στα νερά, στην πανίδα και φυσικά στον άνθρωπο. Το κομπόστ, δηλαδή το προϊόν της κομποστοποίησης, επιστρέφει στο έδαφος τις απαραίτητες για τη γονιμότητά του οργανικές και ανόργανες ουσίες.

Υπάρχουν προβλήματα στην κομποστοποίηση;

Το πιο σημαντικό πρόβλημα της κομποστοποίησης είναι ότι... δεν την κάνουμε πράξη!

Αυτό το πρόβλημα προσπαθεί να λύσει η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η κομποστοποίηση σε οικιακό αλλά και σε δημοτικό / κοινοτικό επίπεδο έχει προχωρήσει εδώ και χρόνια. Είναι, με λίγα λόγια, δοκιμασμένη μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων που θα λέγαμε ότι επιβάλλεται πλέον να γίνει θεσμός και στην Ελλάδα, δεδομένου του υψηλού ποσοστού οργανικών στα απόβλητά μας, εξαιτίας της μεσογειακής διατροφής μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγεί και η εθνική στρατηγική για τη μείωση της διάθεσης των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων στους ΧΥΤΑ, η οποία είναι νόμος του κράτους (Κ.Υ.Α. 29407/3508 Αρ. Φύλλου 1572-16/12/2002 "Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων"’) και προβλέπει ότι:

α) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2010 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να μειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.

β) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2013 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να μειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.

γ) Μέχρι την 16η Ιουλίου 2020 τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤΑ πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.

Όπως φαίνεται είναι αναγκαία η δραστηριοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι και χρέος των πολιτών με δικές τους πρωτοβουλίες να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.Πως θα κάνω κομποστοποίηση;

Δεχόμαστε σχεδόν καθημερινά τηλεφωνήματα από πολίτες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την οικιακή κομποστοποίηση. Η αναζήτηση προμηθευτή κάδων κομποστοποίησης είναι ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα και στη συνέχεια έπονται αυτά που αφορούν τη διαδικασία αυτή καθαυτή. Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης θέλει να προωθήσει την παραγωγή κάδων κομποστοποίησης στην Ελλάδα έτσι ώστε το κόστος τους να πέσει σημαντικά και να γίνει προσιτό σε όλους. Αυτό το άρθρο αποτελεί κάλεσμα όλων των ενδιαφερομένων και αποσκοπεί στη συλλογή ενός μεγάλου αριθμού υποψηφίων αγοραστών κάδων κομποστοποίησης.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χαμηλές τιμές των κάδων και βέβαια πιο εύκολη προώθηση της ιδέας και της πρακτικής της κομποστοποίησης.
Καλούμε λοιπόν όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να κάνετε την ανακύκλωση μια καθημερινή πρακτική να επικοινωνήσετε μαζί μας και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας (τα οποία δεν θα δοθούν σε τρίτους και θα κρατηθούν εμπιστευτικά). Στόχος μας είναι να φτάσουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, που μπορεί να εξασφαλίσει τιμές αρκετά χαμηλότερες από τις σημερινές.

Πληροφορίες Τηλ.. 69722440881 comment:

 1. Οικιακή Κομποστοποίηση

  Οι μεγάλες αποφάσεις παίρνονται αποκλειστικά από τους πολιτικούς που μας κυβερνάνε.

  Υπάρχουν όμως και κάποιες μικρές αποφάσεις που μπορούμε να πάρουμε εμείς, αύριο κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας και μεθαύριο κάποιοι άλλοι, που αν και μικρές, το αποτέλεσμά τους μπορεί να είναι δυσανάλογα μεγάλο.

  Το ζήτημα στο οποίο αναφέρομαι έχει να κάνει με την Οικιακή Κομποστοποίηση Αποβλήτων, που αναλύει η paraxeno σε ένα πρόσφατο post της. Με πολύ συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο παρουσιάζει το όλο θέμα και μας λέει με ποιον απλό τρόπο, μπορούμε να συμμετάσχουμε και εμείς ενεργά στη διαδικασία αυτή.

  Και τέλος πάντων, είναι κάτι πολύ εύκολο με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον αλλά και για μας - λες και αν ωφελεί "αποκλειστικά" το περιβάλλον, δεν... ωφελεί εμάς -, που αν δεν κάνουμε τον κόπο να ενημερωθούμε τουλάχιστον, ας μην κατηγορούμε με κάθε ευκαιρία τους ανθρώπους που μας κυβερνούν, γιατί και εμείς μάλλον συνένοχοί τους είμαστε...

  ReplyDelete

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε χρειάζεται. Γράψτε την γνώμη σου. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σου.