95% των Ευρωπαίων ενδιαφέρεται για το περιβάλλον

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ - Το 56% ανησυχεί για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Το περιβάλλον αποτελεί μια από τις υψηλότερες προτεραιότητες για τους Ευρωπαίους, σύμφωνα με τα όσα απάντησαν 28.000 πολίτες, που συμμετείχαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.
Τρία χρόνια μετά την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για το περιβάλλον, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες των Ευρωπαίων δεν έχουν μειωθεί, αντιθέτως διεκδικούν από τους πολιτικούς περισσότερη δράση.

Συγκεκριμένα, το 79% των ερωτηθέντων συμμερίζεται την άποψη ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ανταγωνιστική με την οικονομική ανάπτυξη και το 74% ζητά αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων.
Το 80% των πολιτών πιστεύει ότι η οικονομία επηρεάζει αρνητικά και την ποιότητα της ζωής τους, ενώ το 77% θεωρεί πως τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινή τους ζωή
Το 77% θεωρεί ότι οι μεγάλες εταιρείες και η βιομηχανία δεν κάνουν αρκετά και το 93% πιστεύει ότι οι ρυπαίνοντας θα πρέπει να υποχρεώνονται σε από κατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς• το 70% ψέγουν τις κυβερνήσεις τους επειδή δεν εφαρμόζουν πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Το 65 % πιστεύει ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα.
59% επίσης ιεραρχούν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες ως εξίσου σημαντικές παραμέτρους όσο τα οικονομικά κριτήρια και η οικονομική πρόοδος μια χώρας
Το 56% των Ευρωπαίων διατυπώνει ιδιαίτερη ανησυχία για την ατμοσφαιρική ρύπανση, το 50% για τη ρύπανση των υδάτων, ενώ εκφράζουν φόβους για τις επιπτώσεις των απόβλητων και για την εξάντληση των φυσικών πόρων.
Ως προς την καταναλωτική συμπεριφορά, το 75% δηλώνει ότι εξακολουθεί να αγοράζει προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, για την ανακύκλωση, παρότι πλήττονται από οικονομική κρίση.
Πηγή

No comments:

Post a Comment

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε χρειάζεται. Γράψτε την γνώμη σου. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σου.