13 December 2007

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά οικοσυστήματα αυτό που θεωρείται απόβλητο από ένα οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο και έτσι, τίποτα δεν χάνεται και συνεχίζεται αρμονικά ο αέναος κύκλος της ζωής.

Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως παράγει ο άνθρωπος, δε θα υπήρχε σήμερα ζωή στον πλανήτη. Εάν καταλάβουμε ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες, τότε θα συνειδητοποιήσουμε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στις χωματερές, µε τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος.

 Ξέρετε ότι, αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυκλώναμε τα αλουμινένια κουτάκια που αγοράζουμε (κουτάκια αναψυκτικών, μπύρας, κλπ.) οι ελληνικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως; Ή ότι αν ανακυκλώναμε όλα τα υλικά συσκευασίας και χάρτου θα αποφεύγονταν η έκλυση 3,84 εκατοµµυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα;

 Κάθε προϊόν που αγοράζουμε παράγεται µε τη χρήση ενέργειας και κάθε επιπλέον κιλοβατώρα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα µε ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωμένο υλικό απαιτεί λιγότερη ενέργεια από ότι η παραγωγή τους από πρώτες ύλες. Συνεπώς, ένα από τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης είναι ότι εξοικονομεί ενέργεια. Η ενέργεια που μπορεί να εξοικονομηθεί µε την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και χάρτου αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώνει η πόλη της Αθήνας σε τέσσερις μήνες. Για κάθε τόνο απορριμμάτων που αποτρέπουμε από τις χωματερές και ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται, αποφεύγεται η έκλυση 260-470 κιλών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα……….

Τι είναι όμως ακριβώς αυτή η διαδικασία της ανακύκλωσης;

Ο όρος «ανακύκλωση», προσδιορίζει τη διαδικασία της συστηματικής συλλογής, διαλογής και επαναφοράς υλικών από τα απορρίμματα στον κοινωνικό και οικονομικό κύκλο. Η ανακύκλωση αποτελεί τη διέξοδο για τη διαχείριση των απορριμμάτων και πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν αποτελεσματική μέθοδος και όχι σαν πρόσκαιρη μόδα.

 Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η ανακύκλωση αποτελεί σύγχρονη απαίτηση και αναπόσπαστο συστατικό της διαχείρισης των απορριμμάτων.Στη χώρα μας όμως γίνεται σε χαμηλά ποσοστά και διεξάγεται περιοριστικά (χαρτί 20%, γυαλί 20%, αλουμίνιο 30%), σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν πετύχει μεγάλη μείωση των απορριμμάτων τους (Γερμανία, Αυστρία κλπ).

Σε ορισμένες χώρες 8 στους 10 πολίτες συμμετέχουν σήμερα όχι μόνο στη διαλογή και ανακύκλωση υλικών όπως χαρτί, γυαλί και μέταλλα, αλλά και οργανικών υλικών. Στην Ελλάδα παρατηρείται καθυστέρηση και αργή επέκταση τέτοιων προγραμμάτων και μικρή αύξηση των ποσοστών της ανακύκλωσης.

Τα ανεκτίμητα οφέλη της ανακύκλωσης.....

1) Μικρότερη ποσότητα απορριμμάτων για ταφή και συνεπώς μικρότερη ρύπανση των νερών και του αέρα στην χωματερή στην οποία αυτά διατίθενται.

2) Παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας των χωματερών, αντιμετωπίζοντας έτσι τη δυσκολία εξεύρεσης νέων χωματερών και μειώνεται το κόστος συλλογής και διάθεσης των απορριμμάτων.

3) Η χρησιμοποίηση ανακυκλωμένων υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της ρύπανσης κατά τη διαδικασία επεξεργασίας και κατασκευής νέων προϊόντων.

4) Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση υλικών από πρωτογενείς πηγές. Αυτό αν συνδυαστεί με την αυξανόμενη έλλειψη πρώτων υλών στη φύση και το συνεπαγόμενο αυξημένο κόστος τους, κάνει την ανακύκλωση περισσότερο χρήσιμη και αναγκαία.

5) Εξοικονομούνται μεγάλα ποσά από τα έξοδα μεταφοράς των απορριμμάτων προς τις χωματερές που είναι αρκετά μακριά από τις κατοικημένες περιοχές.

6)Δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης, αφού από στατιστικές μελέτες προκύπτει ότι ο αριθμός εργαζομένων σε σχέση με την Υγειονομική Ταφή απορριμάτων είναι σε αναλογία 5:1.

Ανακυκλώσιμα υλικά

 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Η ανακύκλωση 1 κιλού αλουμινίου μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι 8 κιλά βωξίτη, 4 κιλά χημικών και 14 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας. Οτιδήποτε είναι φτιαγμένο από αλουμίνιο μπορεί να ανακυκλωθεί. Κουτάκια, αλουμινόχαρτα, πιάτα, πλαίσια παραθύρων, έπιπλα κήπου, εξαρτήματα αυτοκινήτων και άλλα υλικά από αλουμίνιο λειώνουν και χρησιμοποιούνται πάλι για τη δημιουργία των ίδιων προϊόντων. Τα χρησιμοποιημένα κουτιά αναψυκτικών επανέρχονται στα ράφια των σουπερμάρκετ σαν καινούργια κουτιά ύστερα από διάστημα 6 έως 8 εβδομάδων στις χώρες που υπάρχει οργανωμένο σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης.

Το αλουμίνιο είναι το μόνο υλικό συσκευασίας που καλύπτει τα έξοδα συλλογής και επεξεργασίας του στα κέντρα ανακύκλωσης.

Όλα τα προϊόντα αλουμινίου μπορούν να ανακυκλωθούν μετά τη χρήση τους. Για τη συλλογή τους, λειτουργούν συστήματα συλλογής σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο με μικρή ή μεγάλη επιτυχία. Από τα άδεια κουτιά αναψυκτικών που συλλέγονται στους ειδικούς κάδους που είναι τοποθετημένοι σε ορισμένα σημεία της πόλης ή πολλές φορές έξω από τα σουπερμάρκετς έως τα ογκώδη αντικείμενα (αυτοκίνητα, ψυγεία κλπ), όλη αυτή η μεταλλική μάζα, η οποία λέγεται scrap, καταλήγει στα κέντρα διαλογής και ανακύκλωσης.

 ΧΑΡΤΙ

Σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς, ένας τόνος ανακυκλωμένου χαρτιού σώζει 15-17 δένδρα, και εξοικονομεί και την ενέργεια που παίρνουμε από ένα βαρέλι πετρέλαιο. Κάθε μεγάλη πόλη παράγει καθημερινά πολλούς τόνους χαρτιού που μπορούν να ανακυκλωθούν, προς το παρόν όμως ένα μικρό μέρος από αυτό ανακυκλώνεται. Αν και το ποσοστό είναι μικρό, το άχρηστο χαρτί μπορεί να έχει πολυάριθμες χρήσεις: Χάρτινες πάνες, χαρτοπετσέτες και χαρτί υγείας, εξαρτήματα αυτοκινήτων και υλικά οικοδομών μπορούν να κατασκευαστούν από αυτό. Στις αναπτυγμένες χώρες υπάρχουν σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης του άχρηστου χαρτιού τα οποία τρέχουν με μικρή ή μεγάλη επιτυχία.

Η επιτυχία της ανακύκλωσης εξαρτάται από το πόσο καθαρό είναι το χαρτί που συλλέγεται, έτσι αυτό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο απαλλαγμένο από άλλα σκουπίδια, όπως μεταλλικά αντικείμενα, πλαστικό, τροφές κ.α. τα οποία δυσκολεύουν την διαδικασία της ανακύκλωσής του. Τέτοιο ακάθαρτο χαρτί μπορεί να οδηγηθεί για κομποστοποίηση, να γίνει καύσιμο ή πρόσθετο εδάφους. Τα κέντρα ανακύκλωσης συνήθως απαιτούν το χαρτί που δέχονται να είναι διαχωρισμένο σε κατηγορίες ή διαθέτουν σύστημα διαλογής.

Το χαρτί που μπορεί να ανακυκλωθεί χωρίζεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

 • Υψηλής ποιότητας, που περιλαμβάνει χαρτικά, καρτέλες, ταινίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, στρατσόχαρτο και επιστολόχαρτα
 • Εφημερίδες
 • Ανάμικτα χαρτιά: περιοδικά, καρτέλες αβγών, χαρτόνια και φακέλους διαφόρων ειδών.

Αν και είναι σχεδόν ίδια η τεχνική για την πολτοποίηση των τριών αυτών κατηγοριών χαρτιού, οι κατηγορίες δεν αναμιγνύονται γιατί το χαρτί υψηλής ποιότητας είναι απαλλαγμένο από προσμίξεις (όπως κόλλα και μελάνες) που υπάρχουν στις κατώτερες κατηγορίες.

 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ


Κάθε μπαταρία έχει ένα "κύκλο ζωής". Ξεκινάει από το εργοστάσιο κατασκευής της και καταλήγει στον τελικό χρήστη.

Όταν η μπαταρία αδειάσει και την πετάξουμε στα σκουπίδια διακόπτουμε τον κύκλο ζωής της, χάνουμε πολύτιμες πρώτες ύλες και κατά συνέπεια ενέργεια, ενώ κάποια στοιχεία της μπορούν να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου.

Αντίθετα, αν ρίξουμε την άδεια μπαταρία στους ειδικούς κάδους συλλογής, ο "κύκλος ζωής" της μπαταρίας συνεχίζεται, τα βασικά στοιχεία της ανακυκλώνονται για να καταλήξουν στην παραγωγή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων.

 ΓΥΑΛΙ

Η ανακύκλωση γυαλιού περιλαμβάνει μπουκάλια, γυάλινα δοχεία, τζάμια, πιάτα, γυαλιά υψηλής αντοχής σε θερμότητα, κρύσταλλα κ.α. Έχει το πλεονέκτημα, σε αντίθεση με το χαρτί, ότι μπορεί να ανακυκλωθεί πολλές φορές χωρίς να αλλοιωθεί.

Στις βιομηχανίες το υαλόθραυσμα καθαρίζεται και τεμαχίζεται σε πολύ μικρά κομμάτια που έχουν τη μορφή άμμου. Κατόπιν αναμιγνύεται με πυριτική άμμο και θραύσματα ασβεστόλιθου και τήκεται για παραγωγή νέου γυαλιού..Το γυαλί υποδιαιρείται σε κατηγορίες, λευκό, πράσινο, καφέ. Κατά τη συλλογή του θρυμματίζεται για να μειωθεί ο όγκος του και δημιουργείται το υαλόθραυσμα.

Γυαλί καφέ χρώματος χρησιμοποιείται για μπουκάλια μπύρας και φαρμάκων τα οποία χημικά ευαίσθητα στο φως και πράσινου χρώματος για τα μπουκάλια κρασιού και αναψυκτικών.Τα τελικά προϊόντα της ανακύκλωσης γυαλιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υαλοβάμβακες, fiberglass, σήματα στους δρόμους.

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο καταλήγουν στις ελληνικές χωματερές 100.000 τόνοι γυαλί, για την κατασκευή του οποίου έχουν δαπανηθεί 110.000 τόνοι πρώτες ύλες.

 ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Τα πλαστικά είναι υλικά υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, χαμηλής τιμής και πολύ πρακτικά και χρήσιμα για τη συσκευασία πολλών προϊόντων. Η εκτεταμένη όμως χρήση τους και η αργή αποδόμησή τους τα καθιστά ένα από τα βασικά συστατικά ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, αφού το κοινό πλαστικό χρειάζεται περίπου 450 χρόνια για να αποσυντεθεί στη Φύση, γι' αυτό το λόγο η καταστροφική του επίδραση είναι μακροχρόνια.


Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι πάνω από 1.000.000 πουλιά βρίσκουν το θάνατο σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας των πλαστικών, ενώ 10.000 ψάρια πεθαίνουν στη Μεσόγειο εξαιτίας των πλαστικών και άλλων μικροαντικειμένων που καταλήγουν στη θάλασσα.

Κάθε χρόνο στην Ελλάδα καταλήγουν περίπου 30.000 τόνοι πλαστικό στις χωματερές ή ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, από τις σακούλες των σούπερ-μάρκετ. Για να φτιαχτούν αυτές οι πλαστικές σακούλες που χρησιμοποιούνται χρειάζονται 27.000 τόνοι πλαστικό.

Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό αναψυκτικών κυκλοφορεί σε πλαστικά μπουκάλια που δεν επιστρέφονται, ενώ οι περισσότερες εταιρείες εμφιαλώνουν το νερό σε πλαστική φιάλη μιας χρήσης.

Η ανακύκλωση του πλαστικού γίνεται σήμερα σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, σχεδόν ασήμαντο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανακύκλωση των πλαστικών είναι η ποικιλία των πλαστικών υλών και η δυσκολία στην αξιοποίησή τους, αν δεν προηγηθεί ένα δαπανηρό στάδιο διαχωρισμού.

Η βιομηχανία πλαστικού πάντως έχει αναπτύξει την ανακύκλωση, κυρίως όσον αφορά τα υπολείμματα (σκραπ) πλαστικού από την παραγωγική διαδικασία. Από τους 300.000 τόνους πλαστικού που καταναλώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, οι 25.000-30.000 τόνοι προέρχονται από πλαστικά που ανακυκλώνονται.

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑΜε τους όρους «ηλεκτρονικά απορρίμματα» ή «ηλεκτρονικά απόβλητα» έχει επικρατήσει διεθνώς να χαρακτηρίζονται εκείνες οι ηλεκτρονικές συσκευές (ανάμεσά τους υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές κ.λ.π.) που δεν χρησιμοποιούνται πια, ανεξαρτήτως του αν βρίσκονται πεταμένες σε κάποια χωματερή ή ξεχασμένες σε μια αποθήκη. Αυτό που υποβιβάζει σε απόρριμμα και καθιστά «απόβλητο» την όποια συσκευή, δεν είναι τόσο ο τόπος στον οποίο βρίσκεται, όσο η ένδειξη ολοκλήρωσης του κύκλου της ωφέλιμης ζωής της. Η ένδειξη αυτή μπορεί να είναι μια βλάβη που δεν διορθώθηκε (άρα, απόρριμμα = χαλασμένη συσκευή), η πάροδος πολλών ετών από την κατασκευή της (άρα απόρριμμα = παλιά συσκευή), η αγορά νέα συσκευής που έθεσε την παλιά στο περιθώριο (άρα απόρριμμα = άχρηστη συσκευή) κ.ά.


Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο παράγονται περισσότεροι από 20 εκατομμύρια τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων σε ολόκληρο τον κόσμο, όγκος που αντιστοιχεί στο 4% των συνολικών απορριμμάτων. Το ίδιο μέγεθος για την Ελλάδα ξεπερνά τις 200 χιλιάδες τόνους. Ο ρυθμός παραγωγής ηλεκτρονικών απορριμμάτων αυξάνεται γοργά, χρόνο με το χρόνο, ξεπερνώντας το 3%. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση και με τους κινδύνους που εγκυμονεί για το περιβάλλον η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους, καταδεικνύουν την τεράστια σημασία του συγκεκριμένου ζητήματος.

Τι μπορεί να κάνει ο καθένας από μας...........

 • Μειώστε τα απορρίµµατα προτού ακόμη αγοράσετε τα προϊόντα, προτιμώντας αυτά που η συσκευασία τους είναι μικρή και φιλική προς το περιβάλλον.
 • Αναζητήστε το λογότυπο της ανακύκλωσης στα προϊόντα που αγοράζετε.
 • Αποφεύγετε τις συσκευασίες µιας χρήσης. Προτιμήστε τις επιστρεφόμενες φιάλες και συσκευασίες.
 • Επαναχρησιμοποιείστε υλικά αντί να τα πετάτε στα σκουπίδια. Μήπως τα παλιά προϊόντα ή συσκευές σας μπορούν να φανούν χρήσιμα σε κάποιον άλλο συμπολίτη σας;
 • Προσέχετε τις συσκευασίες στα προϊόντα που αγοράζετε. Οι γυάλινες συσκευασίες είναι κατά τεκμήριο φιλικότερες προς το περιβάλλον από τις πλαστικές και τις αλουμινένιες συσκευασίες.
 • Χρειάζεστε πάντα πλαστικές σακούλες; Προτιμήστε µία πάνινη τσάντα ή µία χάρτινη σακούλα.
 • Ανακυκλώστε! Πιέστε το Δήμο σας να ξεκινήσει προγράµµατα ανακύκλωσης αν δεν το κάνει ήδη. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει την ανακύκλωση όλων των απορριμμάτων (όχι μόνο των συσκευασίων, αλλά και των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών, των οχημάτων, των ορυκτελαίων, των μπαταριών, των οικοδομικών αποβλήτων, κ.λπ).
 • Χρησιμοποιήστε επαναχρησιµοποιούµενα δοχεία για την αποθήκευση τροφών στο ψυγείο σας αντί να τις καλύπτετε µε αλουμινόχαρτο.
 • Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Διαβάστε πολύ περισσότερα .................


No comments:

Post a Comment

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε χρειάζεται. Γράψτε την γνώμη σου. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σου.